top of page

Analyse en bloedafname Klinische chemie

Deze dienst brengt een groot aantal biochemische analyses samen die bestaan uit het meten van moleculen in verschillende fysiologische vloeistoffen (bloed, urine, prikvloeistof). Meestal is het nodig dat de patiënt nuchter is tijdens het afnemen en de resultaten zijn binnen enkele uren beschikbaar, of zelfs binnen enkele minuten voor urgente parameters (bijvoorbeeld hartproblemen).

De resultaten van deze analyses zijn fundamenteel voor de diagnose en monitoring van vele pathologieën zoals diabetes en dyslipidemie.

Deze metingen vereisen het gebruik van verschillende technieken, zoals  :

  • Colorimetrie

  • Enzymologie

  • Directe potentiometrie

  • troebelheid

  • Chromatografie

  • Massaspectrometrie

bottom of page