top of page

Analyse en bemonstering Moleculaire biologie

In de geneeskunde is deze discipline gewijd aan de studie van moleculen die erfelijke informatie dragen (DNA, RNA), hun structuur, hun synthese en hun mutaties. Centraal in de moleculaire biologie staat een techniek die zich elke dag blijft ontwikkelen : PCR of Polymerase Chain Reaction. Het is een enzymatische reactie die het mogelijk maakt om een bepaald DNA-fragment (het doelwit), dat in een zeer kleine hoeveelheid aan het begin van een monster aanwezig is, tussen miljoenen andere fragmenten, in zeer grote hoeveelheden te selecteren en te amplificeren.

Elke analyse bestaat uit drie hoofdstappen :

  • Doel vastleggen en extraheren

  • Doelversterking

  • Detectie van amplificatieproducten

In de praktijk is de PCR een reeks cycli, die herhaald worden in een lus : gemiddeld omvat een PCR tussen de 20 en 40 cycli.

In de geneeskunde worden drie hoofdtoepassingen  onderscheiden:

  1. Detectie en identificatie van infectieuze agentia, van virale (hepatitis), bacteriële (Escherichia coli), schimmel (Candida) of parasitaire (Toxoplasma) oorsprong.

  2. Detectie en identificatie van genetische ziekte (myopathie) of genetische aanleg (HLA klasse II en glutenintolerantie)

  3. Detectie en identificatie van genetische mutatie in tumorcellen bij kanker (NRAS-gen bij melanoom)

biomol_02.jpg
biomol_05.jpg
biomol_03.jpg

NGS of Next Generation Sequencing-technologie maakt het nu mogelijk om het DNA of RNA van elk organisme zeer snel te sequensen en zo het genoom ervan nauwkeurig te bepalen. Deze zich snel ontwikkelende technologie wordt steeds democratischer en zal een revolutie teweegbrengen in onze aanpak, met name op het gebied van genetica.

Moleculaire biologie is betrokken bij alle gebieden van het laboratorium : hematologie, klinische chemie, immunologie, microbiologie, cytologie en histologie. Het laboratorium van Espace Lab heeft zichzelf uitgerust met een zeer modern technisch platform in de moleculaire biologie om beoefenaars in hun dagelijks leven snelle en betrouwbare resultaten te bieden.

bottom of page