top of page

Analyse en bloedonderzoek Immunologie

Immunologie onderzoekt over het algemeen de afweer van het lichaam tegen wat het vreemd is (niet-zelf) en tolerantie ten opzichte van zijn eigen bestanddelen (zelf). Het is een heel uitgestrekt veld dat we articuleren rond drie divisies.

 

1- Allergologie

Ons lichaam komt dagelijks in contact met voedsel, ademhalings- of contactallergenen die mogelijk zeer heftige overgevoeligheidsreacties kunnen uitlokken. Dankzij tests op het serum van patiënten kan het laboratorium de allergenen identificeren (bijvoorbeeld pollen, pinda's) die aan de basis liggen van deze reacties.

 

2- Auto-immuniteit

Het is een auto-agressie van ons immuunsysteem tegen onze eigen bestanddelen. De incidentie van deze pathologieën is de afgelopen jaren sterk toegenomen in westerse landen : 10% van de bevolking is getroffen. Sommige van zijn ziekten zijn orgaanspecifiek, zoals coeliakie, Hashimoto's thyroïditis. Andere zijn niet-specifiek en zouden systematisch zijn omdat ze het hele lichaam aantasten, zoals connectivitis of vasculitis. Technieken zoals immunofluorescentie maken het mogelijk om het bestaan van deze disfuncties te benadrukken en om de opvolging van de ingevoerde behandelingen te verzekeren.

3 - Immuunstatus

Het gaat erom de toestand van het immuunsysteem op een bepaald moment te kennen, een beetje zoals een elektrocardiogram voor het hart. Hiervoor gebruiken we zeer geavanceerde technieken zoals flowcytometrie, capillaire elektroforese of in vitro lymfocytstimulatie. Over het algemeen kan het immuunsysteem de schuld hebben : het beschermt ons niet langer voldoende. Integendeel, het kan overmatig functioneren, vooral in het geval van monoklonale pathologie. Het commentaar van de bioloog is erg belangrijk bij dit type onderzoek.

immuno_04.jpg
immuno_01.jpg
bottom of page