top of page

Analyse en bloedonderzoek Hematologie

Deze dienst is onderverdeeld in drie sectoren

1 -Cellulaire hematologiewaar alle routinematige analyses worden uitgevoerd, zoals volledige bloedtellingen (of bloedtellingen), bloeduitstrijkjes en meer gespecialiseerde analyses die nodig zijn voor het bewaken van bloedziekten : myelogram, immunofenotypering, moleculaire biologie. In het bijzonder gebruiken we flowcytometrie voor een perfecte identificatie van de verschillende populaties bloedcellen. Onze vaardigheden in cytologie omvatten ook bloedparasitologie met in het bijzonder het zoeken naar malaria.

2 -Hemostasewaar we gespecialiseerde analyses uitvoeren voor de verkenning van trombotische en hemorragische pathologieën.

In deze sector gaat het zowel om routinematige analyses zoals de opvolging van antistollingsbehandelingen als om bijzondere analyses zoals hemostasepathologieën met een hemorragisch of trombotisch risico.

3 -Iimmunohematologiewaar de volgende erytrocyten-immunohematologieanalyses worden uitgevoerd :

  • Bloedgroepering (ABO-RH1-groepering en RH-KEL1-fenotypering)

  • De directe antiglobulinetest

  • De zoektocht naar anti-erytrocyten-antistoffen (RAI)

Bloedgroepen worden uitgevoerd in een bewezen of potentiële pre-transfusiecontext of in een pre-huwelijkse, pre- of perinatale context. Na een bloedgroeponderzoek bewerken we een bloedgroepkaart voor de patiënt.

Alle analyses worden uitgevoerd met behulp van de referentietechniek door middel van gelfiltratie.

bottom of page